Galway WWTPs – Upgrades Bundle 3 - Galway WWTPs – Upgrades Bundle No. 3 – Ros an Mhíl, Tír an Fhia & Coill Rua

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Údarás na Gaeltachta invites tenders from suitably qualified and experienced Contractors to carry out works for the Galway WWTPs – Upgrades Bundle No. 3 - Ros an Mhíl, Tír an Fhia & Coill Rua Contract. The Contract will be a DBO type contract (FIDIC) and works will be completed at three WWTP sites of up to 3500PE in County Galway. The works will primarily involve the provision of new and replacement of existing wastewater treatment infrastructure including a full MEICA fit out of Ros an Mhíl WWTP as well as minor MEICA and civil upgrade works at Tír an Fhia WWTP and Coill Rua WWTP. The Contract also includes for a one year operation service period at Ros an Mhíl WWTP. Cuireann Údarás na Gaeltachta fáilte roimh thairiscintí ó chonraitheoirí a bhfuil taithí chuí acu chun oibreacha a dhéanamh ar Áiseanna Cóireála Fuíolluisce na Gaillimhe – Uasghrádú ar Pacáiste Uimhir 3 – Conradh go Ros an Mhíl, Tír an Fhia & Coill Rua. Conradh de chineál DBO (FIDIC) a bheidh sa gconradh agus cuirfear oibreacha i gcrích ag trí Áiseanna Cóireála Fuíolluisce, suas go dtí 3500PE i gContae na Gaillimhe. Is é a bheidh i gceist go príomha leis na hoibreacha ná bonneagar cóireála fuíolluisce atá ann cheana a chur ar fáil agus a athsholáthar lena n-áirítear Meicniúil, Leictreach, Ionstraimíocht, Rialú agus Uathoibriú (MEICA) iomlán a oireann do Aonad Cóireála Fuíolluisce Ros an Mhíl chomh maith le mionoibreacha MEICA agus uasghrádú sibhialta ar Aonaid Cóireála Fuíolluisce Tír an Fhia agus Coill Rua. Cuimsíonn an Conradh tréimhse seirbhíse oibriúcháin bliana ag Aonad Cóireála Fuíolluisce Ros an Mhíl.

Works

06/10/2021 16:00:00

45252127-4  Wastewater treatment plant construction work
39350000-0  Sewerage works equipment
45232410-9  Sewerage work
45259100-8  Wastewater-plant repair and maintenance work
45351000-2  Mechanical engineering installation works
71333000-1  Mechanical engineering services
71334000-8  Mechanical and electrical engineering services


Údarás Na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
Ireland
View profile

Seosamh Fatharta
http://www.udaras.ie

Published notices
Contract Notice (eTenders) 18/08/2021 14:30
Lots
Galway WWTPs – Upgrades Bundle No. 3 – Ros an Mhíl, Tír an Fhia & Coill Rua
Additional information:
Documents Documents
Close