Colmcille 1500 - Comhordaitheoir Colmcille 1500 / Coordinator Colmcille 1500

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Is mian le Foras na Gaeilge conradh seirbhíse a dhéanamh le duine a bheidh mar chomhordaitheoir bhall den fhoireann ar a chuirfidh chlár comórtha i bhfeidhm do Cholmcille 1500, comóradh ar 1500 ó rugadh Naomh Colmcille.Tá an tionscnamh seo á bpáirtmhaoiniú ag an gCrannchur Náisiúnta agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin.

Services

02/07/2021 17:00:00

75112000-4  Administrative services for business operations
75124000-1  Administrative recreational, cultural and religious services
75125000-8  Administrative services related to tourism affairs
79413000-2  Marketing management consultancy services
79416100-4  Public relations management services
79416200-5  Public relations consultancy services
79421000-1  Project-management services other than for construction work
79421100-2  Project-supervision services other than for construction work
79421200-3  Project-design services other than for construction work
79951000-5  Seminar organisation services
79953000-9  Festival organisation services
79956000-0  Fair and exhibition organisation services
79994000-8  Contract administration services
98910000-5  Services specific to international organisations and bodies


Foras na Gaeilge
63-66 Sráid Amiens
Baile Átha Cliath 1
Éire
Ireland
View profile

Shane Ó hEidhin
http://www.forasnagaeilge.ie

Published notices
Contract Notice (eTenders) 11/06/2021 18:00
Lots
Comhordaitheoir Colmcille 1500 / Coordinator Colmcille 1500
Additional information:
Documents Documents
Close