Seirbhísí Iniúchóireachta Inmheánaí trí mheán na Gaeilge

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Tá an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) ag féachaint le soláthraí seirbhísí cuí a fhostú chun réimse cuimsitheach seirbhísí Iniúchóireachta Inmheánaí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge, ag tosú ar an 3 Feabhra 2020. Mairfidh an conradh ar feadh bliain amháin agus tá rogha ann chun é a shíneadh ar feadh dhá bhliain sa bhreis

Services

16/12/2019 17:00:00

79200000-6  Accounting, auditing and fiscal services
79210000-9  Accounting and auditing services
79212000-3  Auditing services
79212200-5  Internal audit services


An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaiochta
23 Plás Windsor
D02 RD80
Baile Atha Cliath 2
Ireland
View profile

Aisling Nic Craith
http://www.cogg.ie

Published notices
Contract Notice (eTenders) 27/11/2019 17:30
Lots
Seirbhísí Iniúchóireachta Inmheánaí trí mheán na Gaeilge
Treoracha don imthairgeoir:

Tá Tairiscintí le haghaidh soláthar Seirbhísí Iniúchóireachta Inmheánaí trí mheán na Gaeilge á lorg ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Additional information:
Documents Documents
RFT mailing address:
COGG 23 Plás Windsor
Ireland
Close