Seirbhísí Iniúchóireachta Inmheánaí trí mheán na Gaeilge

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

Tá an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) ag féachaint le soláthraí seirbhísí cuí a fhostú chun réimse cuimsitheach seirbhísí Iniúchóireachta Inmheánaí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge, ag tosú ar an 3 Feabhra 2020. Mairfidh an conradh ar feadh bliain amháin agus tá rogha ann chun é a shíneadh ar feadh dhá bhliain sa bhreis

Services

16/12/2019 17:00:00

79200000-6  Accounting, auditing and fiscal services
79210000-9  Accounting and auditing services
79212000-3  Auditing services
79212200-5  Internal audit services


An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaiochta
23 Plás Windsor
D02 RD80
Baile Atha Cliath 2
Ireland
View profile

Aisling Nic Craith
http://www.cogg.ie

Published notices
Contract Notice (eTenders) 27/11/2019 17:30
Lots
Seirbhísí Iniúchóireachta Inmheánaí trí mheán na Gaeilge
Treoracha don imthairgeoir:

Tá Tairiscintí le haghaidh soláthar Seirbhísí Iniúchóireachta Inmheánaí trí mheán na Gaeilge á lorg ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Additional information:
Documents Documents
RFT mailing address:
COGG 23 Plás Windsor
Ireland
Close