Public company profile

Company information

Name and description

Údarás Na Gaeltachta
Department: Údarás Na Gaeltachta
Organisation no (or VAT): N/A
Gníomhaireacht Stáit freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta

Contact information

Na Forbacha
Co. na Gaillimhe

Ireland

Contact person

Colm Ó Coisdealbha
+353 91503107
+353 91503101

Public documents

External links