Public company profile

Company information

Name and description

TG4
Department: TG4
Organisation no (or VAT): N/A
Is é atá i misean TG4 ná “seirbhís mhealltach teilifíse agus ábhar nuálach Gaeilge a chur ar fáil lena ndéantar ceiliúradh ar chruthaitheacht Ghaeilge & caidreamh a chothú leis an lucht féachana in Éirinn agus ar fud an domhain, trí chomhpháirtíocht leis an earnáil chlosamhairc Ghaeilge, cumasaímid cruthú ábhair den scoth ar domhan agus tacaímid le fás eacnamaíochta in Éirinn”. Le caoga bliain anuas, is é TG4 an mhír is dearfaí & is airde próifíl de chuid bheartas an Rialtais i leith na Gaeilge.

Contact information

Oifigeach Sólathair
Baile na hAbhann,
Co. na Gaillimhe.
Ireland

Contact person

Síle Bhreathnach
+353 91505050
+353 91505021
TG4

Public documents

No documents uploaded

External links